سوابق تدريس دانشگاهي

• تدريس در دانشگاه علم و صنعت ايران – دانشكده صنايع – از سال 1382 به بعد

• تدريس در دانشگاه علم و صنعت ايران – واحد آموزش مجازي – از سال 1385 به بعد

• تدريس در دانشگاه الزهرا (س) – در سالهاي 1382 لغايت 1384

AWT IMAGE نام دروس تدريس شده :

1- كارشناسي

• كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع

• مباني فناوري اطلاعات

• تجارت الكترونيكي

2- كارشناسي ارشد و دكتري

• سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري و سيستمهاي خبره

• تجارت الكترونيكي 1

• مباني و مديريت فناوري اطلاعات

• مفاهيم و مدلهاي بازاريابي و تجارت الكترونيكي

• امنيت تجارت الكترونيكي

• سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی